Ostatní


    

  

     
Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek

Materiál a pomůcky

bílý kreslicí karton A4, A3
pravítko, tužka
nůžky, silná jehla nebo jiný ostrý nástroj
lepidlo
obrázky, pohlednice

Provedení

Podle velikosti obrázků si ze čtvrtky poskládáme harmoniku.
Na ukázce s tulipány je šířka proužku 1 centimetr.
Pohlednice má rozměr 10,5 x 14,5 cm.
Šířku pohlednice upravíme na  10 cm.

Čtvrtku si upravíme na velikost 20 x 14,5 cm.
Na delších stranách čtvrtky si vyznačíme body (1 cm).
V místech budoucích ohybů uděláme rýhy: táhneme špičku
nůžtiček nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír poskládáme a každý ohyb uhladíme nehtem.

 

Na zadní stranu obrázků si narýsujeme svislé (1 cm) proužky
a sestupně očíslujeme.

   

Na pravou stranu papírové harmoniky nalepíme proužek č. 1 z první pohlednice,
na levou stranu proužek č. 1 z druhé pohlednice.
Stejným způsobem nalepíme proužky 2 – 10.

Hotový obrázek nalepíme do středu čtvrtky 21 x 21 cm.

Podle úhlu pohledu vidíme první, druhý nebo oba obrázky.

      

Můžeme použít i obrázky z časopisů.
Obrázky si upravíme na stejnou velikost (na šířku musí mít rozměr celé centimetry)
a podlepíme čtvrtkou. Lepidlem v tyčince potřeme plochu čtvrtky o velikosti obrázku,
přiložíme obrázek a uhladíme. Po zaschnutí lepidla obrázky vystřihneme.

 

Na zadní stranu obrázků si narýsujeme svislé (1 cm) proužky a sestupně očíslujeme.
Proužky nalepujeme na harmoniku v pořadí 1+1, 2+2, 3+3 …
K lepení proužků jsme použili lepidlo Herkules.

Další možnost je, že si obrázky nakreslíme.

Pampelišky jsou nakreslené na čtvrtkách 12 x 15 cm s permanentním popisovačem
(CENTROPEN, LINER  DOCUMENT 0,1).
Kresba je kolorovaná s anilinovými barvami.