Známí malíři

(Námět: KIDS & GLITTER, 5. roč.)

 

Materiál a pomůcky

detailní obrázky květů
barevné papíry
tužka, guma
pravítko
pastelky
suché pastely
papírová utěrka

Provedení

Černý papír zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.

Žlutou pastelkou si načrtneme střed květu a velké okvětní lístky,
které se budou dotýkat všech čtyřech stran papíru.
Květ vybarvíme se dvěma odstíny žlutého pastelu.
K rozetření použijeme kus papírové utěrky nebo prsty.
Tyčinky nakreslíme se žlutou a oranžovou pastelkou.
Kolem květu rozmažeme zelený pastel.

Hotový obrázek nalepíme do středu zeleného papíru.