Známí malíři

(Námět: Art Projects for Kids)
   
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4. A5
barevný papír – pozadí
tužka, pastelky
černý fix 0,1 mm a 0,3 mm (CENTROPEN  LINER  DOCUMENT)
vodové barvy
štětec
oboustranná lepicí páska
nůžky
lepidlo

Provedení

Čtvrtku A4 zmenšíme o 2 cm vodorovně i svisle.
Děti pokreslí čtvrtku různými malými obrázky a symboly toho co je zajímá
(hudební nástroje, sportovní vybavení, příroda…).
Když je čtvrtka zaplněna, obtáhneme kontury s černým permanentním fixem 0,3 mm.
Obrázky vybarvíme s pastelkami.
Pozadí kolem obrázků vyplníme s vodovými barvami a necháme uschnout.
Přes čtvrtku A5 nakreslí děti svůj portrét (hlava se musí dotýkat horní i spodní části papíru).
Obrysy obtáhneme s tenkým černým fixem 0,1 mm.
Portrét vybarvíme s pastelkami.
 
   
Hlavu pečlivě vystřihneme a přilepíme na pozadí s malými kousky oboustranné lepicí pásky.
Celý výkres nalepíme do středu vhodně barevného papíru.