Známí malíři

(Námět: Plastiquem)
   

  
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
černý papír A4
papír nebo vytištěné omalovánky
tužka, černý fix
pravítko
vodové barvy, barevné fixy, akvarelové pastelky …
nůžky
lepidlo

Provedení

Čtvrtku si upravíme na velikost 18 x 18 cm.
Narýsujeme úhlopříčky.
Po obvodu si vyznačíme body ve vzdálenosti 6 cm.
Body spojíme tak, aby přímka procházela středem.
   

Nebo narýsujeme středy stran.
Na každé straně si vyznačíme od okrajů body ve vzdálenost 3 cm.
Body spojíme tak, aby přímky procházely středem.
   


V každém druhém prostoru nakreslíme obloučky  .
V sousedním prostoru jsou obloučky prohnuté na opačnou stranu  .

   

Nakreslíme další řady obloučků.
Vybereme si dvě barvy a vzniklé dílky vybarvíme.
   
Kontury obtáhneme s černým fixem.
           
Na papír si nakreslíme pavouka nebo si vytiskneme zmenšené omalovánky.
Pavouka vybarvíme, vystřihneme a vlepíme do výkresu.

Černý papír si upravíme na velikost 21 x 21 cm.
Op art vlepíme do středu černého papíru.

Omalovánky
   
   
http://www.supercoloring.com/pages/brown-recluse-spider?version=print
http://www.supercoloring.com/pages/daddy-long-legs?version=print
http://www.supercoloring.com/pages/camel-spider?version=print
http://www.supercoloring.com/pages/cute-daddy-long-legs?version=print