Známí malíři


  

  
 
  
Materiál a pomůcky

kreslicí karton 21 x 21 cm
tužka, pravítko, kružítko
jemný permanentní popisovač (na rýsování a kreslení)
pero se štětcovým hrotem nebo černý fix (na vybarvování)

 

Provedení

Jeden centimetr od okrajů si narýsujeme rámeček.
Nakreslíme srdce nebo použijeme šablonu.

U okraje srdce si vyznačíme bod a narýsujeme paprsky.
Paprsků musí být sudý počet.
Vezmeme si pero se štětcovým hrotem nebo černý fix a vybarvíme vzniklé tvary.
Střídáme černou a bílou barvu.

   

Přes srdce nakreslíme vlnovky.
Můžeme použít šablonu nebo kreslit od ruky.

   

Vlnovky můžeme kreslit i úhlopříčně.

                                                       

Sestrojíme soustředné kružnice. Poloměr zvětšujeme o 1 cm.

 

Nakreslíme tři srdíčka.
Pomocí úhlopříček si vyznačíme střed papíru a narýsujeme paprsky.
Paprsků musí být sudý počet.

   

Narýsujeme síť.
Linky na pozadí spojíme obloučky ve svislém i vodorovném směru.

   

Šablony