Známí malíři

(Námět: Kids Artists, 4. – 5. roč.)

    

Materiál a pomůcky

Čtvrtka (kreslicí karton)  18 x 18 cm
barevný papír 21 x 21 cm
kružítko
pravítko
nůžky
lepidlo
pastelky


Provedení

Sestrojíme soustředné kružnice. Středy jsou u okrajů papíru.


Vybereme si pět barev pastelek a kruhy vybarvíme.
Z rubové strany výkresu narýsujeme středy stran a výkres rozstřiháme na čtyři čtverce (9 x 9 cm).
Čtverce různě přetočíme a nalepíme na barevný čtverec. Mezi čtverci je mezera 1 cm.