Známí malíři

(Námět: Jamestown Elementary Art Blog)
    

    

Hlavním cílem op-artového výtvarného díla je podnítit vizuální aktivitu diváka, a tím vyvolat určitou iluzi (tj. iluzi pohybu, iluzi nestability, iluzi trojrozměrného prostoru), čehož jeho autoři dosahují nejčastěji pomocí rastrů, překrývajících se lineárních a plošných útvarů aj. geometrických obrazců. Pokud divák sleduje dílo dostatečně dlouho a soustředěně, dochází v důsledku únavy receptorů sítnic k vytvoření iluze pohybu nebo i iluze barev. Klasická op-artová díla byla zpočátku černobílá, v pozdějším období 60.-70. let se objevují i obrazy a obrazce barevné.

Zdroj: http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Op-art - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A3 upravený na čtverec
staré CD
popisovač na CD
barevné permanentní fixy nebo speciální barevné značkovače → CD
fixy nebo barevné inkousty + špička na kolorování → pozadí
kružítko na fix
pravítko, tužka
oboustranná lepicí páska k podlepení CD

Provedení

Kreslení na CD

Ke kreslení na CD musíme použít permanentní fixy nebo speciální barevné
značkovače na kov, keramiku, sklo, plast ... .

   

   

   

Kreslení pozadí, dokončení

Na pozadí vytvoříme vlastní op-art.
Děti můžou používat pravítko i kružítko.

   

Při vybarvování střídáme např. bílou a černou barvu.

Na zadní stranu CD nalepíme na sebe tři vrstvy oboustranné lepicí pásky.
CD vlepíme na pozadí.