Známí malíři

(Námět: Arte a Scuola)
    

                

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
pravítko
tužka
nůžky
barevné fixy
barevný papír – pozadí
lepidlo


Provedení

Bílý papír si zúžíme o 3 cm vodorovně i svisle.
Tužkou si načrtneme tři mírně zvlněné hady.
Vybereme si 2 – 4 barvy fixů.

Prostor kolem hadů vyplňujeme s vodorovnými čarami (linky musí být rovnoběžné
s horním a dolním okrajem papíru).
Kdykoli naše linka „potká“ hada, nakreslíme oblouk.

 

Některým dětem lépe vyhovovalo, když si po stranách papíru nejprve vyznačily
body ve vzdálenosti 2 cm, které spojily podle pravítka.
Do takto vzniklých řádků pak dokreslily různobarevné linky a obloučky.

      

Kresbu nalepíme na barevné pozadí.