Roční období

   
  

      

      

Námět: portalebambini.it
 
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, pravítko, trojúhelník s ryskou, guma
černý permanentní fix (středně silný, silný)
fixy v základních barvách (žlutý, červený, modrý) nebo vodové barvy + malý plochý štětec
ukázka slavných čtverců a obdélníků Pieta Mondriana
omalovánky vodních živočichů pro inspiraci

Provedení

Na kreslicí karton si nakreslíme jednoduchý obrys vybraného živočicha např. velrybu.
Do obrysu nakreslíme pouze oko. Vše obtáhneme s černým permanentním fixem
(vodou ředitelný fix se při vybarvování s barevnými fixy rozmazává).

Přes velrybu narýsujeme vodorovné a svislé čáry.
Linky uvnitř zvířat musí být vzájemně rovnoběžné nebo kolmé.
První vodorovnou čáru si odměříme od dolního okraje papíru.
Kolmé linky rýsujeme pomocí trojúhelníku s ryskou.
Pokud máme k dispozici pouze pravítko, musíme si při rýsování čar kontrolovat,
aby pravítko bylo rovnoběžné s okrajem papíru.
Linky také obtáhneme (podle pravítka) s permanentním fixem.

  

Pravidla pro vybarvování jsou jednoduchá.
Děti si vyberou oblasti, které vyplní základními barvami (žlutá, červená, modrá).
Několik tvarů vybarvíme s černou barvou, zbylé čtverce a obdélníky necháme bílé.
Můžeme kombinovat vodové barvy a fixy.

  

Námět: lil.school

     

Na čtvrtku narýsujeme 1 cm široký rámeček, který rozdělíme na čtverce a obdélníky.
Na plochu nakreslíme několik vodních živočichů, které také rozčleníme.
K vybarvování použijeme červenou, žlutou, modrou a černou barvu.
Některé tvary necháme bílé.

  

Obměna

Námět: Bidt af billedkunst!

    

Materiál a pomůcky

černý karton A4
bílý papír A4
zbytky barevných papírů v červené, žluté a modré + raznice čtverce 1 cm
tužka, pravítko, trojúhelník, guma
černý permanentní fix
fixy v základních barvách (žlutý, červený, modrý) nebo vodové barvy + malý plochý štětec
lepidlo

Provedení

Papír si položíme na šířku a narýsujeme rovnoběžky v různých vzdálenostech.
Papír otočíme na výšku a opět narýsujeme rovnoběžné čáry, takže vznikne
spousta velkých i malých čtverců a obdélníků.

 

Nakreslíme velkou rybu, která zabere většinu papíru.
Obrys obtáhneme s permanentním fixem.

K vybarvování použijeme základní barvy (žlutá, červená, modrá).
Několik tvarů vybarvíme s černou barvou, zbylé čtverce a obdélníky necháme bílé.

  

Všechny linky uvnitř ryby obtáhneme s černým fixem.
Rybu vystřihneme a nalepíme na černý karton A4.

  

Po obvodu nalepíme červené, žluté, modré a bílé čtverečky.

Námět: Goodwin Elementary School

 

Na tento obrázek jsme použili černý karton 21 x 21 cm.
Čtverce jsou vyříznuté s raznicí 1,5 inch (3,81 cm) v modré, červené a žluté barvě.
Ryba je namalovaná přes většinu papíru 15 x 15 cm.

  

Obrázky