Roční období

(Námět: MRS.  KAMP′S  CANVAS)
      

      

      

Pozitivní tvar, v našem případě strom, zaujímá pozitivní prostor.
Plocha okolo pozitivního prostoru, pozadí, je negativní prostor.

Materiál a pomůcky

linoleum (PVC) 15 x 21 cm
kousky linolea → listy
rydla
tiskařské nebo temperové barvy + váleček nebo houbička
sklo nebo plastová modelovací podložka …
kostka nebo polévková lžíce
papíry A4, barevné papíry, klasická čtvrtka …
uhlový (kopírovací) papír
kancelářský papír A5
tužka, permanentní fix
nůžky
víčko od nápoje + kousek oboustranné lepicí pásky
papírový tácek, talířek …

Provedení

Na kancelářský papír A5 si nakreslíme návrh stromu(výška cca 20 cm).
Návrh překreslíme přes kopírovací papír na rubovou stranu linolea.
Obrysy obtáhneme s permanentním fixem.

Odstraníme negativní prostor.

Při práci se ruka s rydlem musí opírat např. o hřbet ruky, která přidržuje matrici.
Hrot rydla směřujeme vždy od ruky vpřed.

   

Na zbytek linolea si nakreslíme list a vystřihneme.
Vyryjeme žilkování.

    

Otisk stromu

Barvu rozválíme na podložce a naneseme na matrici.
Pokud nemáme váleček, tupujeme barvu s houbičkou.

Papír přiložíme na matrici a zlehka přitlačíme.
S přítlakem přejíždíme kostkou (lžící) po papíru.

   

   

Otisky listů

Na suchý výkres natiskneme listy.        
Pro lepší manipulaci si můžeme matrici přilepit s oboustrannou
lepicí páskou na víčko od nápoje.

Na tácek si připravíme barvy.
Ke každé barvě si odstřihneme kousek kuchyňské houbičky.
Na matrici rozetřeme barvu a list otiskneme.
Hustotu barvy a tisk si vyzkoušíme na nepotřebném papíru.
Při změně barvy matrici listu otřeme do papírové utěrky.

   

Šablony