Roční období

(Námět: Easy Peasy and Fun)
 
 

Roláž nebo agamograf

Pracovní postup nazývaný roláž je využívaný u výtvarných nebo fotografických děl. Dochází
při něm k rozstříhání dvou obrazů na proužky. Ty jsou potom střídavě prokládány a lepeny na
podložku.
Velmi efektní je složení obrázku do harmoniky. Přistupujeme-li k němu zleva, vidíme jen
jednu z rozstříhaných fotografií, následují obě v prolepení a v závěru postupně vidíme pouze
tu druhou.

Zdroj: Petržela Zdeněk: Nové nápady pro starý papír, PORTÁL 2008,
                                       ISBN 978-80-7367-478-6 – výňatek

Agamograf  je série obrázků spojených v jeden celek, který se různě mění podle toho,
z kterého úhlu se na ně koukáme.
Tato díla dostala jméno po izraelském sochaři Yacoovovi Agamovi, který je začal vytvářet
jako první.

Zdroj: https://spolupozaskolu.sk/agamograf/ - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
2 ks kreslicí karton 21 x 14 cm
tužka, pravítko
jemný permanentní fix
vodové barvy + štětec
barevné fixy
nůžky nebo řezačka
lepidlo

Provedení

Krok 1

Čtvrtku 21 x 14 cm si položíme na výšku.
Nakreslíme velkou plachetnici.
Na druhou čtvrtku 21 x 14 cm nakreslíme na obzoru malou plachetnici, v popředí
vodní rostliny, ryby a jiné vodní živočichy.

Obrysy obtáhneme s permanentním fixem.

         

Větší plochy vymalujeme s vodovými barvami, menší plochy s barevnými fixy.
Mladší děti vybarví celý obrázek s fixy nebo s pastelkami.

  

         

Krok 2

Čtvrtku A4 si upravíme na velikost 21 x 28 cm.
Na delších stranách čtvrtky si vyznačíme body (2 cm).
V místech budoucích ohybů uděláme rýhy → táhneme špičku nůžtiček
nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír poskládáme a každý ohyb uhladíme nehtem.

Papírovou harmoniku si otočíme tak, aby první ohyb tvořil „stříšku“.

  

Krok 3

Na zadní stranu obrázků si narýsujeme svislé (2 cm) proužky,
sestupně očíslujeme a rozstříháme.

Na levou stranu papírové harmoniky nalepíme proužek č. 1 z prvního obrázku,
na pravou stranu proužek č. 1 z druhého obrázku.
Stejným způsobem nalepíme proužky 2 – 7.

  

Podle úhlu pohledu vidíme první, druhý nebo oba obrázky.

  

Jak nakreslit plachetnici

 
https://www.astucesdefilles.com/29-tutos-dessins-etape-par-etape-pour-apprendre-a-dessiner-un-bateau/

Omalovánka
 
https://www.bestcoloringpagesforkids.com/wp-content/uploads/2013/07/Fish-in-the-Ocean-Coloring-Page.jpg