Roční období

(Námět: Creative Baby)
  

Havran polní (Corvus frugilegus) je velký pták z čeledi krkavcovitých (Corvidae). Patří do řádu pěvců. V České republice se vyskytuje po celý rok, místy v hojném počtu. Hnízdí především v nížinách a pahorkatinách (do 800 m n. m.), zejména podél větších vodních toků. Vyhledává otevřené zemědělsky obhospodařované krajiny s lesíky či skupinami stromů. Nejvýznamnější hnízdní kolonie se nacházejí ve Veltrusích, v Pátku nad Ohří, Opavě, Znojmě a v chrudimsko-pardubické aglomeraci.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Havran_polní - výňatek

Materiál a pomůcky

barevný karton A4 → pozadí
kreslicí karton A4 + temperové barvy + kuchyňská houbička
černý papír A5
tužka, bílý fix
zbytky hnědé vlny
malé pohyblivé oči
lepidlo
nůžky

Provedení

Kreslicí karton si rozdělíme na polovinu.
Na jednu polovinu tupujeme zelenou barvu, na druhou polovinu hnědou barvu.
Necháme uschnout.
Z hnědé části vystřihneme větev, ze zelené různě velké listy.
Vše přilepíme na barevné pozadí.

  

Z vlny vytvoříme neupravené hnízdo a přilepíme.

  

Na černý papír si podle šablony obkreslíme havrany a vystřihneme.

 

Konec ocasu a křídla nastříháme k vyznačené lince.

Přilepíme pohyblivé oko.
Pokud nemáme plastové oko, můžeme si vyrobit oko z papíru nebo modelovací hmoty.
Jednoho havrana vlepíme do hnízda, druhého nad větev.

  

Poznámka

Během roku jsme nahromadili dekorované čtvrtky z jiných výtvarných činností
(výroba škrobových papírů, bublinové mramorování) a čtvrtky, na které jsme roztírali
zbylé rozmíchané barvy.
Nyní máme na výběr různé papíry, z kterých můžeme vytvořit koláž.

  

Šablona