Roční období

(Námět: Art for Children, Tammy)
  
    
Materiál a pomůcky


kreslicí karton A4
tužka, pravítko
temperové barvy + štětec
paleta
šablony geometrických tvarů (čtverec, kruh, trojúhelník…)

Materiál a pomůcky na výrobu bambule

kružítko
ostré nůžky, háček na vlnu
vlna + tavná pistole
zbytky kartonu nebo „bambulkovač“ (Pom-Pom Maker)

 

Provedení

Na čtvrtku si vytiskneme obrys čepice nebo použijeme šablonu.
Pomocí geometrických tvarů sestavíme různé vzory.

   

Vybereme si skupinu analogických barev, které si namícháme.
Při míchání barev vždy přidáváme tmavší barvu do světlejší.

   

Z vlny vyhotovíme bambuli, kterou přilepíme na čepici.


Bambule

Karton přeložíme na polovinu.
Sestrojíme soustředné kružnice o poloměru 1cm a 3,5 cm.
   

Vystřižené kroužky položíme na sebe a omotáme vlnou.
Ke konci omotávání si pomůžeme s háčkem.

Připravíme si asi 30 cm dlouhý kousek vlny.

Namotanou vlnu po obvodu rozstřihneme a mezi kroužky pevně
svážeme s připraveným kouskem vlny.

Nyní odstraníme papírové kroužky.

   

   

Kdo má „bambulkovač“, vyrobí bambuli podle návodu.
Odpadne nám výroba papírových kroužků.


Barvy

Barvy primární (základní) – červená, modrá, žlutá nelze namíchat z jiných
barev.

Barvy sekundární (podvojné) – fialová, zelená, oranžová vznikají vzájemným
smíšením základních barev (červená + modrá = fialová, žlutá + modrá = zelená,
žlutá + červená = oranžová).

Smíšením sekundární barvy s barvou primární, která je v dané sekundární barvě
už obsažena, vzniká sekundární barva druhého řádu neboli barva vedlejší
(oranžová + žlutá = žlutooranžová, oranžová + červená = červenooranžová
fialová + červená = červenofialová, fialová + modrá = modrofialová,
zelená + modrá = modrozelená, zelená + žlutá = žlutozelená).

Analogické barvy jsou ty, které spolu bezprostředně sousedí. Na barevném kruhu
si vybereme jednu základní barvu a doplníme ji jejími sousedy vpravo a vlevo.
 
https://cz.pinterest.com/pin/176133035406745222/


Šablona