Roční období


    
Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek


Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4,
2 ks kreslicí karton 21 x 14 cm
tužka, pravítko, jemný permanentní fix
temperové barvy + štětec
lepidlo se stříbrnými třpytkami
nůžky nebo řezačka, lepidlo

Provedení

Čtvrtku 21 x 14 cm si položíme na výšku.
Nakreslíme sněhuláka a vločky.
Na druhou čtvrtku 21 x 14 cm nakreslíme stromek a hvězdy.
Obrysy obtáhneme s permanentním fixem.

   

Obrázky vymalujeme s temperovými barvami, některé části ozdobíme
lepidlem se třpytkami a necháme uschnout.

   

Čtvrtku A4 si upravíme na velikost 21 x 28 cm.
Na delších stranách čtvrtky si vyznačíme body (2 cm).
V místech budoucích ohybů uděláme rýhy → táhneme špičku nůžtiček
nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír poskládáme a každý ohyb uhladíme nehtem.

 

Na zadní stranu obrázků narýsujeme svislé (2 cm) proužky, sestupně očíslujeme
a rozstříháme.
Na levou stranu papírové harmoniky nalepíme proužek č. 1 z prvního obrázku,
na pravou stranu proužek č. 1 z druhého obrázku. Stejným způsobem nalepíme
proužky 2 – 7.

   

Podle úhlu pohledu vidíme první, druhý nebo oba obrázky.

Obrázky