Roční období

                                                

Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4, 2 ks kreslicí karton 21 x 14 cm
tužka, pravítko, jemný permanentní fix
vodové barvy (např. anilinové a VECTOR) + štětec
nůžky nebo řezačka, lepidlo
omalovánky květin pro inspiraci

Provedení

Čtvrtku 21 x 14 cm si položíme na výšku.
Nakreslíme jarní květiny např. tulipány.
Na druhou čtvrtku 21 x 14 cm nakreslíme narcisy.
Obrysy obtáhneme s permanentním fixem.

   

Obrázky vymalujeme s vodovými barvami a necháme uschnout.

      

Čtvrtku A4 si upravíme na velikost 21 x 28 cm.
Na delších stranách čtvrtky si vyznačíme body (2 cm).
V místech budoucích ohybů uděláme rýhy → táhneme špičku nůžtiček
nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír poskládáme a každý ohyb uhladíme nehtem.

 

Na zadní stranu obrázků si narýsujeme svislé (2 cm) proužky,
sestupně očíslujeme a rozstříháme.
Papírovou harmoniku si otočíme tak, aby první sklad tvořil „stříšku“.

   

Na levou stranu papírové harmoniky nalepíme proužek č. 1 z prvního obrázku,
na pravou stranu proužek č. 1 z druhého obrázku.
Stejným způsobem nalepíme proužky 2 – 7.

   

Podle úhlu pohledu vidíme první, druhý nebo oba obrázky.

Omalovánky

   


https://printcolorcraft.com/2015/08/189/
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/spring-narcissus


Obrázky