Vše

(Námět: Art with Mr. E)
 

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, pravítko široké 3 cm
tužka
silnější barevné fixy, pastelky, vodové barvy + štětec
zelený papír → listy
nůžky
lepidlo

Provedení

Na čtvrtku si narýsujeme osu kratších stran. Na tužku netlačíme.
Nakreslíme velký kukuřičný klas.

Na levou stranu osy přiložíme 3 cm široké pravítko a narýsuje svislou přímku.
Stejně narýsujeme přímku na pravé straně od osy.

  

Pravítko si srovnáme s dolní hranou papíru a narýsujeme první vodorovnou
přímku uvnitř klasu. Pravítko srovnáme s vodorovnou přímkou a narýsujeme
další přímku. Takto postupujeme až k hornímu okraji čtvrtky.

  

Uvnitř každého čtverce kreslíme barevné kruhy.

    

Ze světle zeleného papíru vystřihneme kukuřičné listy, které vlepíme do výkresu.

 

Obměna

Další možnost je, že kukuřičný klas podmalujeme žlutou anilinovou
barvou.

  

S pastelkami kreslíme kruhy.
Kreslení s pastelkami je časově náročnější.

 
      
                                                   pastelky                       barevné fixy

Šablona