Vše

(Námět: Pink Stripey Socks)
 

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
náčrtníkový papír, nůžky
tužka
voskové pastely + ořezávátko na pastely
plastová podložka na modelování, papírové utěrky
modrý inkoust do plnicích per + štětec

Provedení

Na papír si nakreslíme jednoduchý tvar ryby, který vystřihneme
a použijeme jako šablonu.

Čtvrtku A4 si položíme na šířku.
Vybereme si barvu pastelu, která bude kontrastní s barvou vody, a rybu obkreslíme.
Zdvojenou čarou nakreslíme detaily (šupiny, oko).

  

Rybu vybarvíme s voskovým pastelem.
Na pastel pořádně přitlačíme.

Kolem obrysu ryby vynecháme tenký proužek.
Se světle modrým pastelem kopírujeme tvar ryby.

  

Zdvojenou čarou nakreslíme vlny.
Pozadí vybarvíme. Na pastel opět přitlačíme.

  

Výkres natřeme s modrým inkoustem do plnicích per a necháme uschnout.

  

Šablona