Vše

(Námět: Kids Artists)
   
Teplé barvy vypadají jasnější a vystupují z obrazu výrazněji než barvy studené.

Teplé barvy: odstíny žluté a červené - purpurová, červená, oranžová, žlutá, žlutozelená
Studené barvy: odstíny modré a zelené – zelená,  modrozelená, zelenomodrá, modrá, fialová

Materiál a pomůcky

kreslicí karton – čtvrtka 20 x 20 cm
tužka
pravítko
kružítko nebo šablona kruhu o průměru 12 cm
silný černý fix
vodové barvy + tenký štětec

Provedení

Čtvrtku rozdělíme na čtyři stejné čtverce o straně a = 10 cm.
Sestrojíme kružnici o poloměru r = 6 cm nebo použijeme šablonu kruhu.
Sluníčku nakreslíme velké oči, nos, ústa, tváře, obočí a řasy.
Přidáme paprsky.
Vybereme si čtyři studené barvy a čtyři teplé barvy.
V každém čtverci použijeme jinou studenou barvu pro pozadí a jinou teplou
barvu pro slunce.
   
Vybarvíme detaily a paprsky sluníčka – opět s teplými barvami.
Po zaschnutí barev obtáhneme obrysy s černým fixem.