Vše

      

Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek


Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4,
2 ks kreslicí karton 21 x 14 cm
tužka, pravítko, guma
jemný permanentní fix
gelová pera se třpytkami nebo fixy
vodové barvy (např. anilinové) + štětec
nůžky nebo řezačka, lepidlo, lepidlo se třpytkami
šablona kruhů

 

Provedení

Krok 1

Čtvrtku 21 x 14 cm si položíme na výšku. Nakreslíme stromek.
Obrysy obtáhneme s jemným permanentním fixem.

Stromek vybarvíme nejprve s tmavě zelenou anilinovou barvou.
Druhou vrstvu namalujeme světle zelenou anilinovou barvou.

      

Výkres necháme několik minut zaschnout.
S lepidlem se třpytkami namalujeme ozdoby.

   

Na druhou čtvrtku 21 x 14 cm nakreslíme ozdoby.
Použijeme šablonu kruhů.
Kruhy obkreslujeme s permanentním fixem.

   

Obrázek vybarvíme s gelovými pery se třpytkami nebo s barevnými fixy.

   

Krok 2

Čtvrtku A4 si upravíme na velikost 21 x 28 cm.
Na delších stranách čtvrtky si vyznačíme body (2 cm).
V místech budoucích ohybů uděláme rýhy → táhneme špičku nůžtiček
nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír poskládáme a každý ohyb uhladíme nehtem.

 

Krok 3

Na zadní stranu obrázků si narýsujeme svislé (2 cm) proužky,
sestupně očíslujeme a rozstříháme.

Na levou stranu papírové harmoniky nalepíme proužek č. 1 z prvního obrázku,
na pravou stranu proužek č. 1 z druhého obrázku.
Stejným způsobem nalepíme proužky 2 – 7.

 

Podle úhlu pohledu vidíme první, druhý nebo oba obrázky.

Šablona