Vše

 Námět je z internetu. Nepodařilo se mi dohledat autora.
   

  

Tkaniny se zhotovují na rámech nebo na tkalcovských stavech.
Při tkaní se proplétají dvě kolmo se křižující soustavy vláken, z nichž každá
má své jméno. Podélná soustava se jmenuje osnova, příčná útek. Osnova udává
tedy délku tkaniny, útek její šířku. Osnova a útek se navzájem proplétají a vytvářejí
vazbu tkaniny.

Materiál a pomůcky – tkaní na kartonu

karton 13 x 18 cm a kartónový proužek 3 x 13 cm
tužka, pravítko, nůžky
interiérová (maskovací) páska, samolepky koleček nebo obdélníků
bavlněná příze (např. Sněhurka)
špagát textilní nebo nepotřebné bavlněné látky (např. triko)

  

Materiál a pomůcky – koláž

barevný karton A4 → pozadí
zbytky nabarvených papírů nebo barevných papírů
tužka, kružítko, černý fix
raznice kruhů → oči, tlapky
nůžky
tekuté lepidlo Herkules

Provedení

Výroba tkalcovského stavu z kartónu

Karton si položíme na výšku.

Jeden centimetr od horního okraje narýsujeme linku.
Na lince si vyznačíme 10 bodů. Začneme 2 cm od levého okraje.
Mezi body je vzdálenost 1 cm. Poslední bod končí 2 cm od pravého okraje.
Stejně si vyznačíme body u dolního okraje kartonu.

Ke každému bodu nastřihneme zářez.
Do zářezů budeme napínat bavlněnou přízi → osnovu.

    

Do prvního zářezu na levé horní straně provlékneme z rubové strany přízi.
Na rubové straně začátek příze zajistíme samolepkou nebo s kouskem maskovací pásky.

  

Přízi napneme dolů do protilehlého spodního zářezu, protáhneme ji dopředu zářezem
napravo a napneme do protilehlého horního zářezu. Opět ji protáhneme dopředu
sousedním zářezem na pravé straně a do protilehlého spodního zářezu …..
Takto napneme přízi do všech deseti zářezů.

  

Na lícové straně vede příze od zářezu k zářezu, na rubové straně vidíme
pouze malé kousky příze ovinuté kolem zářezů.
Konec bavlněné příze také přilepíme na rubovou stranu kartonu.

Z kartonu vystřihneme 3 cm široký a 13 cm dlouhý pruh.
Takto vyrobenou podložku vsuneme ke spodnímu kraji kartónového stavu.
Podložka vymezuje prostor, který je nutný pro svázání a začištění osnovních
vláken po odříznutí hotového výrobku z kartonu.

  

Tkaní z kupovaných textilních špagátů

Z klubka si odstřihneme asi 60 cm dlouhý špagát.
S prsty provlékáme špagát střídavě jednou pod a jednou nad vlákno osnovy.

  

   

Je-li tkaní skončeno, vytáhneme kartónovou podložku (3 x 13 cm).
Prostřihneme nitě na zadní straně kartonu a tkaninu sejmeme bez porušení
krajních vláken. Volné nitě zauzlujeme.
Děti prostřihávají přízi raději postupně (prostřihnou dvě nitky a svážou na dva uzlíky,
prostřihnou další dvě nitky ….).

  

  

Začátky i konce špagátů ohneme na rubovou stranu a přilepíme je s maskovací
papírovou páskou.

  

Tkanina je připravená k dalšímu tvoření.

 

Tkaní z látkových pruhů

Na tkaní se nejlépe hodí stará bavlněná trička, která nastříháme na 1 cm široké pruhy.
Výhodou triček je, že barva je z lícové i rubové strany stejná. U většiny ostatních látek
si musíme hlídat, abychom proužek proplétali lícovou stranou nahoru, protože na rubové
straně jsou barvy nevýrazné.

  

Koláž

Během roku jsme nahromadili dekorované čtvrtky a papíry z jiných výtvarných činností
(výroba škrobových papírů, bublinové mramorování, mramorování s pěnou na holení,
cákání barvy) a čtvrtky, na které jsme roztírali zbylé rozmíchané barvy.
Nyní máme na výběr různé papíry, které můžeme použít na koláž.

Kočka

Na tělo kočky jsme napnuli 10 osnovních vláken.

Hlavu tvoří kruh o průměru 7,5 cm. Oči a čumák jsou vyříznuté s raznicí.
Uši jsou vystřižené zvlášť. Vousy dokreslíme s černým fixem.
Nohy jsou proužky široké 1 cm a dlouhé 6 cm.
Na konce nohou přilepíme půlkruhy o průměru 2 cm → tlapky.

Po obvodu rubové strany utkaného obdélníku (těla) máme nalepenou papírovou
maskovací pásku. Na ni naneseme lepidlo a tělo přilepíme na pozadí.
Hlavu přilepíme pouze za horní část.

  

Pes

Na tělo psa jsme napnuli 8 osnovních vláken.

Hlavu tvoří kruh o průměru 6,5 cm a zvlášť vystřižené a přilepené uši.
Oči a čumák jsou vyříznuté s raznicí.
Nohy jsou proužky široké 1,5 cm a dlouhé 6 cm.
Na konce nohou přilepíme půlkruhy o průměru 2,5 cm → tlapky.

  

  

Kráva

Na tělo krávy jsme napnuli 10 osnovních vláken.

Vystřihneme jednotlivé části hlavy a slepíme.
Oči jsou vyříznuté s kancelářskou děrovačkou.
Zadní nohy nastřihneme. Do nástřihu vsuneme vemeno a přilepíme.
Vše přilepíme na pozadí. S fixem dokreslíme detaily.

  

 

Kůň

Na tělo koně jsme napnuli 8 osnovních vláken.

Vystřihneme jednotlivé části koně.
Oči jsou vyříznuté s kancelářskou děrovačkou.
Na konce nohou přilepíme půlkruhy o průměru 2,5 cm → kopyta.
Vše přilepíme na pozadí. S fixem dokreslíme detaily.

  

 


Předlohou pro šablony krávy a koně byly omalovánky z internetu.

     
https://www.homemade-gifts-made-easy.com/horse-coloring-pages.html
https://www.coloringall.com/coloring-pages/dairy-cow/cartoon-smiling-dairy-cow/