Vše

(Námět: The Draft Train)
   

   

Materiál a pomůcky

barevný papír A5 a A6
tužka, šablona listu
černý fix
nůžky
lepidlo

Provedení

Na barevný papír A6 si obkreslíme list, který pečlivě vystřihneme.

   

List přilepíme na papír A5.
S fixem zvýrazníme obrys listu a nakreslíme hlavní žilku.

   

S vlnitými čarami rozdělíme papír na díly.
Do každého dílku nakreslíme jednoduchý vzor.

   

Šablona