Vše

(Námět: KIDS & GLITTER, 6. roč.)
 
Souprava barevných tužek MAGIC 23 + 1
Multibarevné pastelky 3 v 1 (KOH-I-NOOR)

Materiál a pomůcky

bílá čtvrtka (kreslicí karton)
černý papír nebo čtvrtka
tužka
černý permanentní fix
pastelky (barevné fixy)
připravený profil každého studenta

Provedení

Příprava profilu
Ke stěně přilepíme páskou kus papíru a před tento papír posadíme žáka.
Pak ho osvítíme lampou, takže obrys jeho hlavy bude vidět na papíře.
Stín obtáhneme tužkou. Potom papír sundáme a opatrně vystřihneme kolem tvaru,
který jsme nakreslili nebo zkopírujeme rovnou na čtvrtku.

Každý student dostane svůj profil.
Tužkou si žáci načrtnou návrhy vzorů k vyplnění prostoru hlavy.
Všechny prostory musí být barevné a sousední prostory nesmí mít stejnou barvu.
Proto vzorů neuděláme mnoho a příliš malé (to si mohou dovolit jen trpěliví jedinci).

Hotový profil vystřihneme a nalepíme na černé pozadí.