Vše

(Námět: The ImaginationBox)
       
            
Matriál a pomůcky

čtverečkovaný papír
barevný papír A4
kružítko na fix, černý fix 0,5 mm
sada barevných fixů, metalické fixy
lepidlo

Provedení

Nejdříve sestrojíme kružnici o poloměru r = 3,5 cm (7 čtverečků).
Aniž bychom zvedli kružítko z papíru, zmenšíme si poloměr na 2 cm
( 4 čtverečky) a opíšeme druhou kružnici.
S kružnicemi zaplníme celý papír.
   

Kruhy vybarvíme. Hotový výkres nalepíme na barevné pozadí.