Vše

(Námět: shine brite zamorano)
          

Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií). Perspektiva také způsobuje jiný jev, totiž to, že dvě či více rovnoběžných linií (např. koleje) se směrem k horizontu opticky zužují. Bod, ve kterém se obě rovnoběžné linie setkávají, se nazývá úběžník. Jedná se však pouze o myšlené čáry a myšlené body, které v reálném světě fakticky neexistují. Perspektivní zobrazení je běžně užíváno také v deskriptivní geometrii, v technickém kreslení a dalších oborech lidské činnosti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Perspektiva 
Zdroj: http://kidsartists.blogspot.cz/search/label/landscape

Perspektiva je velmi důležitá, pokud si přejeme kreslit tak, aby se kresba jevila trojrozměrně.

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
černý papír A4 → pozadí
tužka, pravítko, nůžky, lepidlo
černý olejový pastel + ořezávátko nebo permanentní popisovač
papírová utěrka pod ruku, abychom si neušpinili kresbu
temperové barvy + štětec, paleta

Provedení

Čtvrtku zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle a položíme ji na výšku.

Asi v ¼ nakreslíme vodorovnou čáru horizontu a bod → úběžník.
V jednobodové perspektivě leží úběžník vždy na horizontu.

Ve spodní polovině papíru kreslíme telegrafní sloupy.
U spodního okraje papíru vyznačíme zvlněnou zem.

Asi v polovině nakreslíme první drát a siluety.
Siluety ptáčků kreslíme z různých úhlů.
 
  
  

  
Zem a ptáky vyplníme s černým pastelem (dáváme pozor, abychom si kresbu
nerozmazali) nebo použijeme permanentní popisovač.
S černou obtáhneme i dráty a sloupy.

    
                olejový pastel                                  permanentní popisovač


S temperovými barvami domalujeme západ slunce.

 

Výkres nalepíme na černé pozadí.