Vše

(Art Projects for Kids, 0. – 5. roč.)

      
Materiál a pomůcky

bílý papír A4
návod jak nakreslit tele pro každého žáka
tužka, pastelky nebo voskové pastely
vodové barvy
štětec, nádobka na vodu

Provedení

1.    Bílý papír přehneme na poloviny v obou směrech.
2.    Okraj papíru přehneme ke středové ose, otočíme jej o 90° a opět přehneme okraj ke středu.
       Takto přeložíme papír ze všech čtyřech stran.      
Skládáním papíru jsme získali vodící linky (celkem 16 obdélníků).
Tužkou si podle návodu načrtneme tele. 
Kontury obtáhneme pastelkou nebo voskovým pastelem v odpovídající barvě.
Obrázek vybarvíme s vodovými barvami.

Jak nakreslit portrét telete
http://www.artprojectsforkids.org/search?q=Watercolor+Cow+Face