Vše

(Námět: wunderbare-enkel.de)
 

 

 


Nábřeží

 

Materiál a pomůcky

černá čtvrtka A4
zrcadlový papír (stříbrný) A4
zbytky barevných papírů
lepidlo, lepidlo v tyčince
nůžky, ostrý nástroj, pravítko
černý fix, noviny

Provedení

Černou čtvrtku si položíme na šířku.
Od spodního okraje odměříme 7 cm a papír přeložíme.
Než papír přehneme, uděláme v místě budoucího ohybu rýhu:
táhneme špičku nůžtiček nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír složíme a uhladíme nehtem.

Ze zrcadlového papíru odstřihneme 7cm široký pruh, který přilepíme
do spodní části černé čtvrtky (pod ohyb).

   

Ze starých novin vystřihneme různě dlouhé a široké novinové články,
které nalepíme 1 cm nad ohyb a zrcadlový papír.

Z červeného papíru nastříháme střechy, ze zeleného korunu stromu
a ze žlutého měsíc.

   

Okna a dveře dokreslíme s fixem.

 

Padá sníh

 

Materiál a pomůcky

černá čtvrtka A4
bílý papír
raznice vloček
lepidlo, lepidlo v tyčince
nůžky, černý fix, noviny

Provedení

Černý papír zúžíme o 7 cm (14 x 29,7 cm).

Ze starých novin vystřihneme různě dlouhé a široké novinové články,
které nalepíme zároveň se spodním okrajem čtvrtky.
Z bílého papíru nastříháme střechy, vyřízneme vločky a přilepíme.
Kdo nemá raznice, může vločky dokreslit s bílým fixem (pastelkou)
nebo lepidlem se třpytkami.
Okna a dveře dokreslíme s černým fixem.

     

Město s barevnými střechami

 

Materiál a pomůcky

čtvrtka A4
zbytky barevných papírů
lepidlo, lepidlo v tyčince
nůžky, černý fix, noviny

Provedení

Čtvrtku zúžíme o 7 cm (14 x 29,7 cm).
Ze starých novin vystřihneme různě dlouhé a široké novinové články,
které nalepíme zároveň se spodním okrajem čtvrtky.
Z barevných papírů nastříháme střechy, komíny, koruny stromů a přilepíme.

    

Okna, dveře a kouř dokreslíme s černým fixem.