Vše

(Námět: a faithful attempt)
       

Materiál a pomůcky

bílý kancelářský papír A4
temperové barvy, štětec
plochý štětec
listy s výraznou žilnatinou
stébla travin
nůžky
izolepa šíře 1,5 cm

Provedení

Příprava materiálu

Na vycházce si nasbíráme stébla travin a středně velké listy.
Listy  vložíme mezi noviny a na několik hodin zatížíme.
Ze stébel odstraníme kolínka a nastříháme si je na délku cca 23 cm.
Na každý výkres budeme potřebovat 11 ks přibližně stejně silných stébel.

Příprava pozadí

Papír si přeložíme na polovinu vodorovně i svisle.
Vybereme si dvě barvy a obdélníky vybarvíme.

   
Tisk listů

List si položíme na noviny.
Na stranu listu s výraznější žilnatinou naneseme tenkou vrstvu černé
temperové barvy a list položíme na nabarvený obdélník.
List přikryjeme kouskem papírové utěrky a jemně přitlačíme.
Opatrně sundáme utěrku a list.
Na stejný list naneseme opět barvu a stejným způsobem otiskneme
do sousedního obdélníku.
Děti si vyzkouší tisk nejdříve na novinách.
      

Tkaní

Zaschlý papír s otisky listů přeložíme na polovinu.
Vznikne nám obdélník 21 x  14,8 cm.
U otevřeného okraje (21 cm) si narýsujeme vodorovně 1,5 cm pruh.
Svisle narýsujeme 10 pruhů. Krajní pruhy o šíři 2,5 cm, ostatní po 2 cm.
Svislé pruhy rozstřihneme k vyznačené lince 1,5 cm.

List rozložíme. Bude sloužit jako osnova ke tkaní.
Stébla propleteme osnovou (nahoru, dolů, nahoru, dolů…).
V další řadě vystřídáme pořadí (dolů, nahoru…).
Stébla zajistíme proti vyklouznutí průhlednou izolepou.
Stačí přelepit dvě horní a dvě spodní řady.