Vše

(Námět: Kids Artists, 4. roč., Almost-Art)
  
                                 barevné fixy (převážně se štětcovým hrotem)
    
                                                   anilinové vodové barvy

Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií). Perspektiva také způsobuje jiný jev, totiž to, že dvě či více rovnoběžných linií (např. koleje) se směrem k horizontu opticky zužují. Bod, ve kterém se obě rovnoběžné linie setkávají, se nazývá úběžník. Jedná se však pouze o myšlené čáry a myšlené body, které v reálném světě fakticky neexistují.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Perspektiva - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
kružítko
pravítko
tužka, černý permanentní fix
barevné fixy, fixy se štětcovým hrotem, zvýrazňovač – pastelové barvy …
černý papír 21 x 21 cm
nůžky, lepidlo

Provedení

Sestrojíme kružnici o průměru 20 cm. Střed si označíme tečkou.
Pomocí pravítka a tužky narýsujeme čáry směřující od okraje kružnice k tečce
uprostřed (úběžník).

  

Budovy kreslíme různě vysoké. Nakreslíme dveře a okna.
Obrysy obtáhneme s jemným permanentním fixem.
Opatrně vygumujeme pomocné linky.

  

Obrázek vybarvíme s fixy, vystřihneme a nalepíme na černý papír.

    

Návod