Vše

(Námět: 1 Creative Spot)
     

Materiál a pomůcky

barevný karton A4
bílý papír
pravítko, tužka, jemný permanentní fix
průhledná samolepicí tapeta
pastelky
šablona čtverce 12 x 12 cm, řezák + podložka na řezání
nebo ostré nůžky
obrázky brouků pro inspiraci

Provedení

Na barevném kartonu si vyznačíme středy kratších stran.
Osu šablony srovnáme s vyznačenými středy a obkreslíme.
Dózu vystřihneme.

  

Podle šablony vyřízneme otvor.

  

Ze samolepicí průhledné tapety vystřihneme čtverec 14 x 14 cm.
Odstraníme krycí papír a tapetu nalepíme na rubovou stranu dózy přes vyříznutý
otvor. Na lícové straně dózy se nachází lepivá plocha.

 

Na bílý papír nakreslíme broučky, které vybarvíme s pastelkami.
Brouky pečlivě vystřihneme a přimáčkneme na lepivou plochu.

S fixem zvýrazníme tvar dózy a vystřiženého otvoru.
Dokreslíme víčko.

  

Šablona