Vše

 

 
   
 
    
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
nepotřebné noviny a papír na zkušební otisk
vylisované listy
instantní káva
plastová podložka na modelování, plexisklo…
tiskařské, temperové, akrylové nebo tekuté vodové barvy + štětec
váleček, kuchyňská houbička
papírové utěrky
jemné popisovače
hnědý papír → pozadí
lepidlo

Provedení

Krok 1 – příprava listů

Na vycházce si nasbíráme několik čerstvých listů s výraznou žilnatinou.
Jednotlivé listy vložíme mezi papírové utěrky a na několik hodin zatížíme
telefonním seznamem nebo jinou těžkou knihou.
 

Krok 2 - příprava pozadí

V případě, že práci budeme lepit na barevné pozadí, musíme čtvrtku zmenšit o 3 cm vodorovně i svisle.

Čtvrtku přetřeme se světlým tónem rozpustné kávy a necháme uschnout.

  
Smícháme 2 - 3 lžičky kávy s menším množstvím teplé vody (sytější tón barvy).
Vybereme si několik listů. Na stranu listu s výraznější žilnatinou  naneseme
kávovou barvu. Vrstva barvy musí být tenká.
List položíme nabarvenou stranou na papír a jemně přitlačíme prsty.
S otisky zaplníme celou plochu čtvrtky a opět necháme uschnout.

Otisk si nejdříve vyzkoušíme na nepotřebném papíru.

                                   
Krok 3 – zhotovení barevného otisku

Na podložku naneseme malé množství několika barev (např. červená, zelená, hnědá, zlatá).
Rozprostřeme je válečkem a naneseme na celý povrch listu.
Vrstva nesmí být příliš silná, aby se nám otisk nerozmazal.
Pokud nemáme váleček, naneseme barvy s kouskem houbičky.
List položíme nabarvenou stranou na papír, přikryjeme papírovou utěrkou a jemně
přitlačíme prsty.
Zvedneme utěrku, list a odložíme si je stranou (můžeme je použít pro další tisk).

Hustotu barvy a tisk si nejdříve vyzkoušíme na nepotřebném papíru.

    

Můžeme také použít jen jednu barvu.
 

Krok 4 – úprava otisku

„Prázdné“ plošky otisku dobarvíme jemným popisovačem nebo štětečkem a temperovou
(vodovou, akrylovou) barvou.

                        list před úpravou                             list po úpravě s vodovými barvami

Krok 5 – dokončení

Suché otisky nalepíme do středu barevného papíru nebo je můžeme použít k další tvorbě.