Vše

(Námět: Strana Masterov)
   

Materiál a pomůcky

světle modrý kreslicí karton A4
zbytky barevných kartonů nebo vzorovaný papír → vajíčka
zbytky barevných papírů + raznice
origami barevný papír jednostranný (z druhé strany je bílý)
tužka, pravítko
nůžky
lepidlo

Provedení

Vajíčka

Ze zbytku kartonu si vyrobíme šablonu vajíčka.
Z barevných kartonů si vystřihneme asi 15 vajec.
Vajíčka ozdobíme s vyříznutými tvary.

 
Kostelík

Na kostelík budeme potřebovat barevný jednostranný papír.
Čtverec 13 x 13 cm  → domek, obdélník  6,5 cm x 13 cm → věž.
Tvary poskládáme podle níže uvedeného návodu.

   

Z hnědého papíru vystřihneme dveře a okna.
Ze žlutého proužku slepíme kříž.

 
 


Velikonoční symboly

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje.

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.

Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku.
 
Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, což je přejato i do legendy o Praotci Čechovi.
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce - výňatek