Vše

(Námět: Krokotak)
  

  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton nebo papír 15 x 24 cm
zbytek černého papíru
nůžky
lepidlo
silný a tenčí permanentní fix
barevné fixy (nejlépe se štětcovým hrotem)
barevný papír A4

Provedení

Z černého papíru vystřihneme asi 12 cm dlouhý kmen, který nalepíme na čtvrtku
(papír) 15 x 24 cm.

 

V horní polovině čtvrtky (papíru) nakreslíme korunu stromu.
Zem znázorníme s vodorovnými čarami, které také rozdělíme na dílky.
Použijeme silný permanentní fix.

      

Pomocí geometrických tvarů (obdélníků, trojúhelníků…) nakreslíme např. kočičku,
ptáčka nebo jiné zvířátko.

 

Obrázek vybarvíme.
S tenčím permanentním fixem dokreslíme několik větviček a padajících listů ve tvaru
trojúhelníku. Listy také vybarvíme.

 

        

Obrázek nalepíme do středu vhodně barevného papíru.