Vše

   

  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
hnědý permanentní fix nebo pastelka
vodové barvy + štětec + brčko
noviny → ochrana pracovní plochy

Provedení

Na karton si načrtneme hlavu lva.
Linky obtáhneme s hnědým permanentním fixem.

    

Štětec namočíme do rozmíchané např. okrové barvy a uděláme kaňku.
Barvu rozfoukáme brčkem.
Naneseme další kaňku a rozfoukáme … .
U druhé ukázky jsme si hlavu a tělo načrtli tužkou, rozfoukali barvu a po zaschnutí
obtáhli linky s hnědým fixem.

  

Můžeme použít více barev.

  

Obměna
(Námět: Easy Peasy and Fun)

Hřívu vyhotovíme z vylisovaných listů.

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4, A6
vylisované listy
tužka, černý permanentní fix
lepidlo
zlatá a hnědá barva
nůžky

Provedení

Na vycházce si nasbíráme čerstvě spadané podzimní listy.
Listy vložíme mezi savý papír (např. papírové utěrky) a zatížíme
telefonním seznamem nebo jinou těžkou knihou.
Savý papír podle potřeby vyměňujeme.
Za 7 – 10 dní jsou listy připravené ke koláži.

Na kartičku A6 si nakreslíme hlavu lva.
Linky obtáhneme s černým permanentním fixem.
Hlavu vybarvíme se zlatou barvou. Čumák s hnědou barvou.
Obrázek pečlivě vystřihneme.

Listy nalepíme na čtvrtku A4. Vlepíme hlavu lva.

  


Šablony