Vše

      


Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek


Materiál a pomůcky
bílý kreslicí karton A4, A3
pravítko, tužka
nůžky, lepidlo Herkules
dvě (tři, čtyři) stejné pohlednice

Provedení

Roláž ze dvou pohlednic

Dvě stejné pohlednice rozstříháme na 1 cm široké proužky a sestupně očíslujeme.
Na podkladovou čtvrtku si narýsujeme pomocnou linku, abychom lepili rovně.

   

Na čtvrtku nalepíme proužky č. 1 z první i druhé pohlednice.
Následují proužky 2 – 10.

 

Protože jsme pohlednice rozstříhali na svislé proužky,
výsledný obrázek se nám protáhne do šířky.

Pohlednice s pejskem byly rozstříhané na vodorovné proužky,
obrázek se nám protáhl do výšky.

Roláž ze tří pohlednic

Postup je stejný jako u roláže ze dvou pohlednic.
Nalepujeme proužky č. 1 z první, druhé a třetí pohlednice…

Protože motiv je vyobrazen na šířku pohlednice (rozměr cca 10 x 15 cm),
musíme nastříhat vodorovné proužky.
Obrázek se nám protáhne do výšky a vejde se na čtvrtku A3. 

  

Roláž ze čtyř pohlednic

Na všechny čtyři pohlednice si narýsujeme svislé proužky (1 cm)
a sestupně očíslujeme.

   

Vytvoříme z nich dva stejné obrázky (postup je stejný jako u roláže ze dvou pohlednic).

Na čtvrtku nalepíme proužky č. 1 z první i druhé pohlednice.
Následují proužky 2 – 10.

Na jinou čtvrtku nalepíme proužky č. 1 z třetí a čtvrté pohlednice.
Následují proužky 2 – 10.

   

Na zadní stranu obrázků narýsujeme 1 cm široké proužky, ale vodorovně.
Opět nalepujeme proužky 1+1, 2+2, 3+3…