Vše

(Námět: Mrs Crosbie; Wattová, F.: Nápady pro malé výtvarníky,
Svojtka & Co., Praha 2003, ISBN 80-7237-793-0)
   
                    pastelky                                                   vodové barvy
    
              akvarelové pastelky                                  suché pastely v tužce

Materiál a pomůcky

kreslicí karton 21 x 21 cm
zbytek čtvrtky 5 x 5 cm
tužka, pravítko, izolepa
černý permanentní fix 0,5 mm
vodové barvy, temperové barvy, pastelky…
ukázky prací hledat pomocí Google → Escher → obrázky
více omalovánek k vytisknutí: http://krokotak.com/2013/03/lets-draw-escher-style/

Provedení

Ze čtverce 5 x 5 cm odstřihneme spodní rohy.
Odstřižené trojúhelníky přilepíme izolepou na horní okraj čtverce.
Z levé strany čtverce vystřihneme zobák.
Vystřižený tvar přilepíme vpravo nahoru.
 

 
    
Obkreslování podle šablony

Tužkou obkreslíme ptáčka na čtvrtku.
Šablonu posuneme tak, aby zobáček zapadl pod křídlo již nakresleného ptáčka.
      
Takto zaplníme celou plochu papíru.
Vybereme si 2-3 barvy a ptáčky vybarvíme.
Barvy pravidelně střídáme.
Nakonec obtáhneme kontury s černým fixem a dokreslíme oko.

Obměna

Na zbytek čtvrtky si nakreslíme jednoduchého ptáčka (hlava ptáčka je obkreslená
1,- Kč mince) nebo jiné zvířátko.
Ptáčka vystřihneme a použijeme jako šablonu.
Na papír obkreslíme ptáčka ve svislých a vodorovných řadách.
Do prázdného prostoru mezi křídlem a tělem ptáčka dokreslíme jiného
ptáčka nebo živočicha.
 

                 

Omalovánky
http://krokotak.com/2013/03/lets-draw-escher-style/