Vše

(Námět: YouTube)
 

  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A5, barevný karton A5 → přání
kreslicí karton A5 → stromy, sněhuláci
tužka
jemný permanentní fix, barevné fixy
anilinové barvy + štětec
bílá temperová barva + špejle
lepidlo
nůžky, pravítko, silná jehla nebo nůžtičky z manikúry
drobná vánoční dekorace + lepidlo např. Purocel
samolepky hvězdiček, bílý nebo zlatý fix ….

Provedení

Skládání přání

Barevný i bílý karton A5 přeložíme napůl kratšími stranami k sobě.

Než papír přehneme, uděláme v místě budoucího ohybu rýhu →
táhneme špičku nůžtiček nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír složíme a uhladíme nehtem.

Spoustu času a měření nám ušetří rýhovací deska.

Barevný karton odložíme stranou.

  

Na přeloženém okraji bílého kartonu vyznačíme dva body, každý 3,5 cm od okraje.

Z bodů narýsujeme dvě čáry kolmé k ohybu papíru.
Kolmice jsou dlouhé také 3,5 cm.

Kolmé linky prostřihneme.

Vytvořený proužek (obdélník) přeložíme a poté jej vrátíme zpět do původní polohy.

  

Přání otevřeme a držíme ho v poloze jako stan.
Proužek protlačíme otvorem → ohyb proužku bude na opačnou stranu.

  

Přání opatrně zavřeme a uhladíme.
Rozevřeme přání. Proužek bude prostorově vyčnívat.
Přání zavřeme. Na přeloženém proužku vyznačíme dva body,
každý 2 cm od okraje.

Z bodů narýsujeme dvě čáry kolmé k ohybu.
Kolmice jsou dlouhé také 2 cm.

  

Kolmé linky prostřihneme.
Dáváme pozor, abychom prostřihli pouze horní přehyb papíru.

Vytvořený proužek přeložíme a poté jej vrátíme zpět do původní polohy.
Přání otevřeme a proužek protlačíme otvorem → ohyb proužku bude na opačnou stranu.

  

Přání opatrně zavřeme a uhladíme.
Rozevřeme přání. I druhý proužek bude prostorově vyčnívat.

  

Takto připravený bílý karton vlepíme do barevného kartonu.
Pokud chceme mít uvnitř přání ozdobný barevný proužek,
zmenšíme obvod bílého přání o 0,5 cm.

  

Malování

Na čtvrtku A5 nakreslíme obrysy sněhuláků a stromků.
Sněhuláky vybarvíme s fixy se štětcovým hrotem.
Stromky vymalujeme s anilinovými barvami.

  

Po zaschnutí barev natiskneme padající sníh.
Použijeme bílou temperovou barvu a špejli.
Suché obrázky pečlivě vystřihneme.
Ze zbytků barevných papírů vystřihneme čepice.

  

Dokončení

Sněhuláky nalepíme do popředí rozevřeného přání.
S fixem dokreslíme ruce.

Dva stromy za sněhuláky a nejvzdálenější strom jsou menší,
aby při zavření přání nepřesahovaly ven.

Přední část přání ozdobíme drobnou dekorací, samolepkami hvězdiček … .

  

Šablony