Vše

(Námět: education.beautysub.site)
   

   

Materiál a pomůcky

1 ½ kreslicí karton A4
tužka, pravítko
ostré nůžky nebo řezák + podložka
černé fixy (jemný na obkreslování, silnější na vybarvování) nebo tuš + špička

   

Provedení

Výroba šablony

Na polovinu čtvrtky si nakreslíme půl ryby.

 

 

Obrys ryby vystřihneme tak, abychom neporušili zbytek papíru.

 

Obkreslování

Čtvrtku A4 si položíme na šířku.
V polovině si narýsujeme linku.

Do horní části obkreslíme obrys poloviny ryby.
Šablonu překlopíme a obkreslíme do dolní poloviny čtvrtky.

    

Vystřihneme detaily a pokračujeme v obkreslování.

   

Černá a bílá

Vybarvíme horní polovinu obrázku (pozitiv). Střídáme černou a bílou.
Dolní polovinu obrázku (negativ) vybarvíme opačně. 

 

Obměna

Na zbytek čtvrtky si nakreslíme jednoduchý tvar ryby a vystřihneme.Podle šablony obkreslujeme rybu, dokud nepokryjeme celý papír.
Ryby se nesmí překrývat. U okrajů papíru nemusí být ryba celá.
Zdvojenou čarou nakreslíme detaily.

   

Vybereme si libovolný geometrický obrazec např. trojúhelník.
Část každé ryby musí být v trojúhelníku.
Každý trojúhelník obsahuje část alespoň dvou rybiček.
Trojúhelníky se nesmí protínat ani dotýkat.

Vezmeme si silnější fix a začneme vybarvovat rybky.
Mimo trojúhelník → pozitiv, uvnitř trojúhelníku → negativ.

   
 


Místo obrazců můžeme plochu rozdělit několika čarami.